6. decembra, 2018

Garancija

Garancijski pogoji:

 • Garancijsko obdobje na popolnoma obnovljeno turbino je 12 mesecev – možen dokup jamstva za dodatnih 12 mesecev.
 • Garancijsko obdobje na delno obnovljeno turbino je 6 mesecev.
 • Garancija velja za napake v materialu ali tovarniške napake pri izdelavi.
 • Kot dajalec garancije izjavljamo, da jamčimo za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
 • Ozemeljsko območje veljavnosti garancije je območje Republike Slovenije.
 • Navodila za montažo: pritisnite tukaj.

Garancija ne velja v primeru:

 • Nestrokovne vgradnje.
 • Neupoštevanja navodil za vgradnjo.
 • Neobičajnih delovnih pogojih, ki presegajo tiste, navedene v specifikaciji proizvajalca avtomobila.
 • Spremembe programske opreme motornega računalnika (chip tuning), razen v primeru, ko storitev opravlja podjetje, CSS Tehnologije d.o.o.
 • Kakršnega koli posega v turbino, spreminjanje in nastavljanje le-te.