od 23.12.2018 do 02.01.2019 Zaprto

 

Garancija

GARANCIJSKI POGOJI:

Garancijsko obdobje na popolnoma obnovljeno turbino je 12 mesecev - možen dokup jamstva za dodatnih 12 mesecev.
Garancijsko obdobje na delno obnovljeno turbino je 6 mesecev.
Garancija velja za napake v materialu ali tovarniške napake pri izdelavi.
Kot dajalec garancije izjavljamo, da jamčimo za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
Ozemeljsko območje veljavnosti garancije je območje Republike Slovenije.
Navodila za montažo: NAVODILA

GARANCIJA NE VELJA V PRIMERU:

- nestrokovne vgradnje
- neupoštevanja navodil za vgradnjo
- neobičajnih delovnih pogojih, ki presegajo tiste, navedene v specifikaciji proizvajalca avtomobila
- spremembe programske opreme motornega računalnika (chip tuning), razen v primeru, ko storitev opravlja podjetje, CSS Tehnologije d.o.o.
- kakršnega koli posega v turbino, spreminjanje in nastavljanje le-te.